Logo
Komunikat
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 września 2019r. (czwartek) wprowadzone zostanie silne uwierzytelnianie w systemach bankowości elektronicznej, polegające na dwufazowym logowaniu do systemu:

FAZA I:
bez zmian (należy podać stosowany dotychczas login i hasło)

FAZA II:
w usłudze eBankNet - należy podać hasło SMS przesłane na wskazany w usłudze numer telefonu komórkowego. (Dodatkowa weryfikacja hasłem SMS wymagana będzie także podczas przeglądania historii płatności starszych niż 90 dni oraz podczas pobierania wyciągów)
w usłudze eBiznes - należy podać hasło SMS przesłane na wskazany w usłudze numer telefonu lub użyć certyfikatu kwalifikowanego

Hasła SMS służące do logowania są bezpłatne

Powyższe zmiany wynikają z obowiązków przewidzianych ustawą o zmianie ustawy o usługach płatniczych implementującą do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (tzw. PSD2).

Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj